Datoer for hyggeturneringer

· Torsdag den 20. maj

· Tirsdag den 15. juni

· Tirsdag den 10. august

· Torsdag den 9. september

Hyggeturneringerne er for seniorer og de ældste juniorer


I år vil Henrik Andersen med skiftende medhjælpere står for hyggeturneringerne. Derfor, uanset hvor længe du har spillet, eller hvis du som medlem synes, at du får spillet for lidt, så husk at tilmelde dig! Det er en god måde at blive integreret i klubben på, og for nye spillere er det en god og sjov måde at lære og spille tennis. Der bliver spillet double, og turneringsplanlæggerne sørger for at sammensætte hold, så du ikke behøver at bekymre dig om selv at skaffe en makker. Her får vi spillet en masse sjove kampe i løbet af en aften.

Tilmeld dig på e-mail til lederen af hyggeturneringen på henriklykke13@gmail.com eller via opslagstavle i klubhuset.

Seniorturneringer

Der er udenbys-turneringer for Seniorhold, hvis holdet selv stiller med en holdleder, der sørger for transport mv. Turneringskampene skal spilles i weekender, dvs. fredag til søndag, af hensyn til de øvrige spillere i klubben.

Er der interesserede senior medlemmer, som ønsker at deltage i eksterne turneringer, som ikke allerede er kontaktet, bedes man henvende sig til Henrik Andersen f.eks. ved standerhejsning eller på e-mail henriklykke13@gmail.com.

Der kan ved henvendelse til kassereren opnås et mindre tilskud til traktement for spillerne efter kampen. Der vil ikke kunne opnås kørselstilskud til udekampene undtagen til dækning af færgebilletter og broafgifter.

Der vil løbende blive orienteret om turneringerne via træning/trænere.

Junior hyggetræning og tennisskole er aflyst i år.

AFLYST: Kr. Himmelfartsdag, afholdes der hyggetræning, hvor du kan tage en ven med, som har lyst til, at prøve kræfter med tennis. Vi afslutter med hotdog og saftevand. Det er torsdag den 21. maj 2020.

AFLYST: Tennisskole i sommerferien – Brædstrup uge 32. For piger og drenge i alderen 8-14 år vil der igen i år blive afholdt 3 dages tennisskole på vores baner i Brædstrup. Invitationer vil blive udleveret til træning, og tilmelding sker til Marcus Dåbeck, som også står for træningen på tennisskolen.

Aktivitetskalender

Læs mere

Kontakt os

Læs mere