Reserveringsregler

Ved reservation af en bane vælges banenummer og tidspunkt på den tavle, der svarer til lige og ulige uge-numre. Man henter sin personlige brik fra ”opbevaringstavlen” lige til højre for reservationstavlen.

Der SKAL bruges 2 brikker til reservation af en bane i en time!

Brikkerne skal være personlige, dvs. gælde for de spillere, der ønsker at spille.

Baner kan kun reserveres 10 DAGE FREM
(Reservering til turneringer kan foretages 14 dage frem, hvis reservationen er markeret med dato, turnering og navn)

Man skal selv huske at hænge sine brikker på plads efter spil. Men medlemmer må gerne rydde op i de glemte reservations-brikker ved at fjerne brikkerne fra reservationstavlen for de dage der ligger 11 til 14 dage ud i fremtiden, og hænge de nedtagne brikker på plads.

En senior må benytte en bane sammen med en junior ved at bruge en føl-brik (gul) og den rigtige junior-brik.

Hvis spillerne ikke er mødt fremsenest 10 minutter efter at den reserverede time er begyndt, så må andre spillere overtage den reserverede bane.

Turneringskampe går forud for almindelig spil og banereservation, dvs. at en lovligt reserveret time kan blive aflyst eller forkortet pga. turneringskampe, fx DGI- eller hyggeturnering.