Kontingent

Kontingent Udendørs 2018

Junior          kr. 385,-               Børn og unge til og med 17 år

Senior          kr. 650,-               Voksne fra 18 år og opefter

Familie        kr. 1.400,-              Der kan max.være 2 senior per familiekontingent

Hvis det er et familiekontingent så husk at alle familie navne udfyldes med navn-adresse-fødselsdato-tlf/mobil nr. Efter indbetalingen vil der ca. gå en uge så vil der kommer medlemsnummer op i klubhuset på skovvejen.

Igen i år er al træning/instruktion for såvel børn som voksne gratis.

Når man er medlem og har betalt kontingent, må man bruge banerne
efter tennisklubbens reglement.

Har du fået velkomstfolderen med posten, er der vedlagt et girokort til betaling af kontingent. På girokortet udfylder man selv beløb størrelsen svarende til det kontingent man ønsker, herefter indbetales girokort via netbank eller bank/posthus.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent inden 22. april, og møder personligt op til vores Standerhejsning, får udleveret et rør med fire bolde (gælder kun denne dag).

Nye medlemmer
Når du har indbetalt kontingent, vil du ca. 1 uge efter blive tildelt et medlems- nummer, som vil blive hængt op i klubhuset til brug for banereservering. Medlemsnummeret er personligt. Når du har betalt dit kontingent, og nettene er hængt op, må du spille.