Træning for seniorer

Seniortræning:
Seniortræningen henvender sig til alle klubbens medlemmer, der er 17 år og opefter, der gerne vil lære at spille tennis eller videreudvikle sit spil.

Der er pt. fastlagt 5 x onsdagstræning for seniorerne. Onsdag den 25. april er årets første træningsdag og vi slutter forsommer-træningen onsdag den 13. juni 2018. Træningstiderne efter sommerferien bliver fastlagt, når klubben kender interessen.

Træningstidspunkt: Onsdag kl. 18:00 – 20:00

Ejner Christensen Damholt Telefon: 2048 0041
E-mail: damholt@fibermail.dk

Tennisklubben forbeholder sig ret til at aflyse træningen, hvis der ikke er nok tilslutning.

____________________________________________________________________________

Mød op og spil:

Får du spillet for lidt tennis eller mangler du en makker at spille med?
Alle medlemmer kan i denne sæson møde op alle torsdage i maj og juni fra kl. 13:00-15:00 og spille med andre fremmødte.

Ved nærmere info kontakt Viggo Mathiasen på tlf. 7575 1107 eller 4243 5528.