Turneringer 2018

Hyggeturnering for seniorer & de ældste juniorer – 2018

Hyggeturneringer for seniorer og de ældste juniorer afholdes på følgende datoer:
Tirsdag den 15. maj kl. 18:00
Onsdag den 13. juni kl. 18:00
Mandag den 20. august kl. 18:00
Søndag den 09. september kl. 10:00

I år vil Henrik Andersen med skiftende medhjælpere står for hyggeturneringerne. Derfor, uanset hvor længe du har spillet, eller hvis du som medlem synes, at du får spillet for lidt, så husk at tilmelde dig! Det er en god måde at blive integreret i klubben på, og for nye spillere er det en god og sjov måde at lære og spille tennis. Der bliver spillet double, og turneringsplanlæggerne sørger for at sammensætte hold, så du ikke behøver at bekymre dig om selv at skaffe en makker. Her får vi spillet en masse sjove kampe i løbet af en aften.

Tilmeld dig på e-mail til lederen af hyggeturneringen på henriklykke13@gmail.com eller via opslagstavle i klubhuset.

Seniorer udenbys-turneringer
Der er udenbys-turneringer for Seniorhold, hvis holdet selv stiller med en holdleder, der sørger for transport mv. Turneringskampene skal spilles i weekender, dvs. fredag til søndag, af hensyn til de øvrige spillere i klubben.

Er der interesserede senior medlemmer, som ønsker at deltage i eksterne turneringer, som ikke allerede er kontaktet, bedes man henvende sig til Henrik Andersen f.eks. ved standerhejsning eller på e-mail henriklykke13@gmail.com.

Tilmeldingsfristen for seniorer er den 22. april 2018 – så kontakt straks Henrik Andersen, hvis det har din interesse.


Generelt vedr. turneringer:
Der kan ved henvendelse til kassereren opnås et mindre tilskud til traktement for spillerne efter kampen. Der vil ikke kunne opnås kørselstilskud til udekampene undtagen til dækning af færgebilletter og broafgifter.

Der vil løbende blive orienteret om turneringerne via træning/trænere.