Turneringer 2017

Hyggeturnering for seniorer & de ældste juniorer – 2017

Hyggeturneringer for seniorer og de ældste juniorer afholdes på følgende datoer:
Torsdag den 18. maj
Onsdag den 14. juni
Mandag den 21. august
Søndag den 10. september

I år vil Henrik Andersen med skiftende medhjælpere står for hyggeturneringerne. Derfor, uanset hvor længe du har spillet, eller hvis du som medlem synes, at du får spillet for lidt, så husk at tilmelde dig! Det er en god måde at blive integreret i klubben på, og for nye spillere er det en god og sjov måde at lære og spille tennis. Der bliver spillet double, og turneringsplanlæggerne sørger for at sammensætte hold, så du ikke behøver at bekymre dig om selv at skaffe en makker. Her får vi spillet en masse sjove kampe i løbet af en aften.

Tilmeld dig på e-mail til lederen af hyggeturneringen på henriklykke13@gmail.com eller via opslagstavle i klubhuset.

Seniorer udenbys-turneringer
Der er udenbys-turneringer for Seniorhold, hvis holdet selv stiller med en holdleder, der sørger for transport mv. Turneringskampene skal spilles i weekender, dvs. fredag til søndag, af hensyn til de øvrige spillere i klubben.

Er der interesserede senior medlemmer, som ønsker at deltage i eksterne turneringer, som ikke allerede er kontaktet, bedes man henvende sig til Henrik Andersen f.eks. ved standerhejsning eller på e-mail henriklykke13@gmail.com.

Tilmeldingsfristen for seniorer er den 23. april 2017 – så kontakt straks Henrik Andersen, hvis det har din interesse.


Børn og juniorer
DGI-Tours, Brædstrup Tennisklub gentager sidste års succes, og er igen i år vært for en DGI Junior-Tour. Turneringen afholdes lørdag den 24. juni 2017.
Vi håber og tror, at det bliver en spændende dag for alle vores juniorspillere – store som små.

Er der spørgsmål hertil, kan Henrik Dåbeck kontaktes på e-mail henrik.daabeck@mail.tele.dk

 


Generelt vedr. turneringer:
Der kan ved henvendelse til kassereren opnås et mindre tilskud til traktement for spillerne efter kampen. Der vil ikke kunne opnås kørselstilskud til udekampene undtagen til dækning af færgebilletter og broafgifter.

Der vil løbende blive orienteret om turneringerne via træning/trænere.